Riskienhallinnan ja hyvinvoinnin
ammattilainen

Renki Konsulttipalvelut Oy

Renki Konsulttipalvelut Oy

Vaarallisten aineiden tilapäisen säilytyksen paikan sisäiset pelastussuunnitelmat, kiinteistöjen ja tapahtumien turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat, tapahtumatuotanto, hyvinvointipäivät sekä Turvallinen Tulevaisuus ® -infot.

Sisällä tai ulkona - kaikkina vuodenaikoina.

Riskienhallinta on hyvä keino kohti parempia tuloksia, hyvinvointia sekä tärkeä osa turvallisuuden parantamista.

Pidä huolta itsestäsi ja yrityksestäsi - tänään, tässä ja nyt!

VAK - Tilapäisen säilytyksen pelastussuunnitelmat

Uusi vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskeva laki tuli voimaan 1.9.2023.